Går du i takt med dig selv?

Hvor skal DU hen?

Har gamle overbevisninger og indre konflikt taget magten i dit liv?

Det KAN være svært at finde sin vej. Det ved vi allesammen. Der er forskellige hensyn at tage, tvivl om dette og hint og forskellige usikkerheder spiller også ind.

Men når gamle fastlåste overbevisninger modarbejder det hele og dermed skaber en indre konflikt, bliver det bare ekstra svært.

Men jubiiii!

Det er der råd for. Det kan der –  takket være kinesiologi – heldigvis ændres på 😊

 

Jeg ønsker og fortjener at leve et godt liv

For at jeg kan holde mig sund og rask, fysisk som psykisk, er det nødvendigt at ALT i mig arbejder i den samme hensigt.

Der skal være ro i rækkerne og konsensus om, hvad der er det bedste for mig.

Hvis mit energisystem svarer ja til begge disse to udsagn, ”Jeg ønsker et godt liv” og ”Jeg ønsker et dårligt liv”, er der IKKE konsensus.

Der farer simpelthen modsatrettede signaler rundt i mit system.

Hvordan skal det så kunne vide, hvad der er det optimale for mig?

 

Kinesiologi og gamle overbevisninger

I min klinik er der en række parametre, som jeg altid sørger for skal være på plads og i orden.

En af de allervigtigste for mig er at tjekke, om der er denne indre konflikt, og som dermed modarbejder det, som er det bedste for min klient.

Årsagen kan findes i hændelser, som har ”rystet” personen på et tidspunkt tilbage i dennes liv.

 

kinesiologi - rette vej
Ny opdateret version af dig

Med den kinesiologiske test er det muligt at finde dette tidspunkt og også finde det, som skal til for at ”neutralisere” konflikten.

Jeg oplever faktisk ofte, at vi skal helt tilbage til fødselstidspunktet.

At blive født er en voldsom oplevelse. Men med kinesiologiske teknikker er det muligt at tilintetgøre eventuelt traumatiske erindringer, som ligger lagret i cellehukommelsen, og dermed ændre klientens liv i dag.

Ikke mindre end fantastisk 😊

 

Et par eksempler på hvor indre konflikt kan være på spil

Spiseforstyrrelser

Lange sygdomsforløb

Vanskelighed med at blive rask

Angst og depression

Dårligt selvværd

kinesiologi-butikken
Læs mere her om min "butik"
Del hvis du synes om denne side