Det kan være svært at flytte fokus

Eller - når det negative får for megen magt

Måske kender du det, at et lille problem får lov til at fylde uforholdsmæssigt meget.

Vi kan hænge fast og har svært ved at få øje på andet end den (i dette tilfælde) lille sorte prik.

At der er lys og farver rundt om prikken, er ikke noget som vi har øje for. Eller det bliver i hvert fald helt og aldeles overskygget af den sorte prik, som potentielt kan vokse sig så stor, at den får lov at fylde det hele. I værste fald.

En anden måde at beskrive det på kan være den kendte med glasset. Er det halvt fyldt eller halvt tomt? Har det negative i perioder magten i dit liv? Og er det svært at ændre på det ved egen hjælp?

 

At bryde med de gamle mønstre

Der er heldigvis en god og effektiv løsning på dette.

I klinikken oplever jeg ofte, at det at være fikseret – altså holdt fast i det negative, er det, som hindrer  flow og energi i forhold til klientens problemstilling. 

Denne fiksering kan være et indgroet og gentaget handlemønster op igennem klientens liv. Ofte udsprunget i de første leveår.

Vi gentager os selv igen og igen – også selv om det er uhensigtsmæssigt – indtil dette mønster bliver brudt. 

 

Lad der blive lys 🙂

En enkel og effektiv metode til at slippe fri af fikseringen er at tilføre lys. Helt lavpraktisk. 

Med den kinesiologiske test er det muligt at “arbejde sig tilbage” i klientens liv og afdække på hvilke tidspunkter fiksering har været et problem. Og tilføre lys hvert sted. 

 

Resultatet er VALG

Min erfaring fra klinikken er, at når fiksering bliver sat ud af spillet, så oplever klienten en stor forskel.

Fra at føle sig fastlåst, er det nu muligt at træffe egne valg og – ikke mindst – handle på dem.

Klienten føler sig lettet, mere optimistisk, ofte gladere end før. Og med en indre fornemmelse af at reel ændring er mulig.

 

Behandlinger i "butikken"

livgivende samtaler

Kinesiologi

Kan man blive klog af at tale med en muskel? Det korte svar er JA! Kinesiologi er en samtale gennem din intelligente krop. Den kan ganske præcist fortælle hvor der er ubalancer - og hvad der skal til for at genskabe balance i krop og sind. Læs om behandlinger med kinesiologi her

Energimedicin

Enhedsterapi

Går bare SÅ fint hånd i hånd med kinesiologien. Jeg tilbyder begge dele i mine behandlinger. Målet er det samme - at genskabe flow i og omkring os, så kroppen kan gøre det, som den er beregnet til - nemlig at holde os sunde og raske

Del hvis du synes om denne side